Endast Text

Start

** NY HEMSIDA PÅ NY ADRESS **
Föreningen har en ny webb-plats på adressen www.forumvision.se där vår nya hemsida kommer att lanseras senare i år. Under tiden finns där en tillfällig webbsida med aktuell information. 

OBS på webbplatsen www.forumvision.org sker ingen uppdatering och informationen återspeglar endast tidigare händelser!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

-----------------

ForumVision är en ideell förening med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare och professionella som arbetar med/för personer med synnedsättning.
Vi anordnar regelbundet seminarier, workshops och en årlig konferens under teman som avspeglar aktuella forskningsområden.

Under Arkiv hittar du sammandrag från tidigare verksamhet.

Föreningens medlemmar kommer från många olka dicipliner med anknytning till och intresse för hur synfunktionshinder kan undvikas genom samhällsplanering, medicinsk behandling, hjälpmedel och utveckling av hab/rehabiliterande verksamhet, vilket bidrar till en tvärvetenskaplighet vi inte ofta ser idag. Många har specialintressen och vill komma i kontakt med andra med samma intressen. Kontakta dem via: Intresseområden!

Varmt välkommen Du också som medlem: Bli medlem!

För mer information om nedanstående se flik PÅ GÅNG

---   2015   ---
För information om vårens aktiviteter (årsmöte, stipendie och workshop) ber vi er att även gå in på vår nya adress (www.forumvision.se) för senast uppdaterad information. Denna olägenhet kommer endast att gälla under en begränsad period och är ett resultat av att vår hemsida blev kapad och nerstängd strax före jul).

Årsmöte 2015
Föreningens årsmöte hölls den 11:e mars. Vid mötet lade styrelsen fram ett förslag till stadgeändring (föreningens syfte §2). Se information på www.forumvision.se

Stipendie 2015 Ansökningstillfället för föreningens stipendie med sista ansökningsdag 15 april 2015 är avslutad. Beslut kommer att fattas i slutet av april.

Workshop 2015
Ett workshop med tema Taktila kartor kommer att ske i Vara den 27-29 april 2015. Föreläsare är bla Carin Björses, chefsdesigner taktil grafik SG Access som idag utför skyltar i olika miljöer. Arne Yngström, fd lärare och fortfarande en aktiv orienterare, kommer att leda delar av vår workshop kring konstruktion och förståelse av taktila kartor. Se www.forumvision.se för program

Konferens 2015
Årets nationella konferens är den 10:e i ordningen och den kommer att hållas torsdag–fredag 10–11 september på Pedagogen, Göteborg. Temat kommer att vara aktuell forskning i Sverige och här avser vi att samla forskare från många olika områden. 


---   2014   ---

Konferensen 2014
Tema: CVI (Cerebra visual impairment) hos barn, ungdommar och vuxna.
11-12/9 (Lunch till Lunch)
Plats - Pedagogen Goteborg
Program (Uppdaterat) Länk

Workshop i Orientering och förflyttning 28-30/4 2014 
Tema GPS, Trekker Breeze, Kapten Mobility, eller Iphon med gps-app
Program NYTT se Länk

Läs 2013 årsberättelse, Se länk

Läs berättelse från stipendiat Ingeborg Löfgren, se Länk
Läs berättelse från stipendiat Elin Lundin Se länk
12 september genomfördes den 8:e nationella konferensen. Årets tema var Barn- och unga med synnedsättning. Läs sammanfattning från konferensen tryck på Länk.

NY BOK - Se på mitt sätt - om barn och unga med synnedsättning (Studentlitteratur 2013)


start.jpg                                                                                                   


© Copyright ForumVision 2008 | All rights reserved